Medlemskab

Kontingent for året 2024 udgør:

Kr. 400 for ordinære medlemmer
Kr. 200 for studerende og kadetter

Kontingentet betales til foreningens konto i Danske Bank reg.nr.: 1551 kontonr.: 8452067

Du kan også bruge Mobilpay: 612835

Indmeldelse

Militærhistorisk Netværk er et fag- og interessefællesskab for såvel faghistorikere som særligt militærhistorisk interesserede.

Hvis du gerne vil være medlem af Militærhistorisk Netværk, skal du kontakte kassereren Stig Roar Svenningsen, milhiskom@gmail.com

Persondatapolitik

Militærhistorisk Netværks persondatapolitik er at registrere medlemmernes navn, adresse, mailadresse og evt. telefonnumre. Disse oplysninger bruges alene til kontingentopkrævning, oplysninger om foreningens aktiviteter, samt andet relevant for medlemmerne i henhold til foreningens formål. Oplysningerne vil ikke være tilgængelige til andre formål.