Foreningen

Militærhistorisk Netværk er en sammenslutning af personer, der virker inden for det militærhistoriske forsknings- og formidlingsområde, på universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, museer, arkiver, biblioteker og Forsvaret samt personer, der har særlig militærhistorisk interesse.

Militærhistorisk Netværk er tilsluttet Commission Internationale d’Histoire Militaire (CIHM, ICMH) og hed tidligere Dansk Militærhistorisk Kommission.

Netværket er et fag- og interessefællesskab for såvel faghistorikere som særligt militærhistorisk interesserede. Det er netværkets formål at fremme og understøtte dansk militærhistorisk forskning, samt at understøtte formidling af militærhistoriske emner:

 • gennem netværkets seminarer og andre aktiviteter
 • ved at fremme kendskabet til medlemmernes faglige arbejde gennem udnyttelse af digitale såvel som trykte medier
 • ved at fremme faglige og personlige forbindelse mellem medlemmerne
 • ved at varetage kontakt mellem dansk og international militærhistorisk virksomhed, herunder
 • yde rådgivning o.a. ved medlemmers deltagelse i CIHM-kongresser og andre militærhistoriske konferencer o.l.

Militærhistorisk Netværk udgiver tidsskriftet Fra Krig og Fred i samarbejde med Syddansk Universitetsforlag.

Bestyrelse

Militærhistorisk Netværks bestyrelse består af:

 • Niels Bo Poulsen (præsident)
 • Steen Bornholdt Andersen (generalsekretær)
 • Stig Roar Svenningsen (kasserer)
 • Anders Poulsen
 • Jakob Brink Rasmussen
 • Claus von Barnekow
 • Lene Sofie Bak
 • Martin Cleemann Rasmussen
 • Claudia Læssøe Pedersen
 • Kristian Bruhn.

Love

Militærhistorisk Netværks love kan læses her.

Regnskab

Militærhistorisk Netværks regnskab for 2023 kan læses her.

Militærhistorisk Netværks logo

Det ældste billede af en dansk soldat, landsknægt fra Den Store Garde i Kong Hans’ hær under operationerne i Ditmarsken i vinteren 1500. Træsnit fra skillingsvise.